Informace

Created by BCL easyConverter SDK 3 (HTML Version)

 


 
P O Z V Á N K A
 na shromáždění delegátů Bytového družstva Karlovy Vary
 se sídlem v Karlových Varech, Plzeňská 1525/41, PSČ 360 01, IČO 18 22 52 41, oddíl Dr XXVII, č.v.41 Kr.soud Plzeň
dosílací adresa: Plzeňská 1797/55a,Karlovy Vary

představenstvo Bytového družstva Karlovy Vary svolává na čtvrtek 2. prosince 2021 od 16.00 hodin shromáždění delegátů, které se bude konat ve společenském sálu Krajské knihovny v Karlových Varech - Dvory s tímto programem jednání:

Program jednání :
 

1.  Zahájení

2.  Schválení programu jednání

3.  Jmenování zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

4.  Volba mandátové a návrhové komise

5.  Zpráva mandátové komise

6.  Zpráva předsedy PD - plnění usnesení ze SD ze dne 28.06.2021

7.  Zpráva předsedkyně kontrolní komise družstva

8.  Informace představenstva o změnách v orgánech BD

9.  Zpráva mandátové komise

10. Návrh usnesení

11. Ukončení

  • Prezence delegátů nebo jejich náhradníků řádně zvolených na členských schůzích bude v místě konání
    od 15.40 do 16.00 hodin.

  • Delegát nebo jeho náhradník je povinen na výzvu prokázat u prezence svou totožnost platným dokladem (občanským průkazem, pas)
  • Jednání shromáždění delegátů se může účastnit pouze oprávněná osoba (řádně zvolený delegát nebo náhradník - člen družstva, pozvaný host). Nově zvolený delegát nebo náhradník, jehož volba nebyla dosud nahlášena družstvu, musí své oprávnění doložit zápisem ze shromáždění či výboru společenství vlastníků jednotek s prezenční listinou.
  • Náklady na zmařené jednání budou zaúčtovány vůči SVJ, které neúčastí bez řádné omluvy zaviní opakování shromáždění.
  • Předpokládané ukončení jednání do 18.00 hodin.
INFORMACE: Na základě koronavirových opatření platí pro toto shromáždení
delegátů povinnost nosit roušku a v místnosti dodržovat rozestup nejméně 1,5 m.


Za představenstvo Bytového družstva Karlovy Vary Vás srdečně zve
Mgr. Jaromír Rokusek v.r.
předseda družstva

Orientační plánek místa konání
Doprava autobusy MHD do Krajské knihovny - zastávka Krajský úřad
linka č.1
Tržnice U Koníčka Kr.úřad
14.54 15.04 15.11
15.18 15.28 15.35
15.42 15.52 15.59

Doprava autobusy MHD z Krajské knihovny - zastávka Krajský úřad
linka č.1
Kr. úřad U Koníčka Tržnice

17.13 17.21 17.31
17.33 17.41 17.51
17.54 18.02 18.12
18.18 18.26 18.36

Parkoviště jsou přímo u areálu Krajské knihovny

  |  Přihlásit