Informace

Created by BCL easyConverter SDK 3 (HTML Version)

 


 
P O Z V Á N K A
 na shromáždění delegátů Bytového družstva Karlovy Vary
 se sídlem v Karlových Varech, Plzeňská 1525/41, PSČ 360 01, IČO 18 22 52 41, oddíl Dr XXVII, č.v.41 Kr.soud Plzeň
dosílací adresa: Plzeňská 1797/55a,Karlovy Vary

představenstvo Bytového družstva Karlovy Vary svolává na čtvrtek 12. prosince 2019 od 16.00 hodin shromáždění delegátů, které se bude konat ve společenském sálu Krajské knihovny v Karlových Varech - Dvory s tímto programem jednání:

Program jednání :
 

1.  Zahájení

2.  Schválení programu jednání

3.  Jmenování zapisovatele a volba ověřovatelů zápisu

4.  Volba mandátové a návrhové a volební komise

5.  Zpráva mandátové komise

6.  Zpráva předsedy PD - plnění usnesení ze SD ze dne 6.6.2019

7.  Zpráva předsedy kontrolní komise družstva

8.  Zpráva mandátové komise

9.  Volby do představenstva družstva a kontrolní komise družstva

10. Zpráva mandátové komise

11. Projednání odvolání došlých do 9.12.2019

12. Informace o volbách do orgánů BD v roce 2019, týkajících se orgánů členských samospráv a SVJ

13. Zpráva volební komise

14. Zpráva mandátové komise

15. Návrh usnesení

16. Ukončení

  • Prezence delegátů nebo jejich náhradníků řádně zvolených na členských schůzích bude v místě konání
    od 15.40 do 16.00 hodin.

  • Delegát nebo jeho náhradník je povinen na výzvu prokázat u prezence svou totožnost platným dokladem (občanským průkazem, pas)
  • Jednání shromáždění delegátů se může účastnit pouze oprávněná osoba (řádně zvolený delegát nebo náhradník - člen družstva, pozvaný host). Nově zvolený delegát nebo náhradník, jehož volba nebyla dosud nahlášena družstvu, musí své oprávnění doložit zápisem ze shromáždění či výboru společenství vlastníků jednotek s prezenční listinou.
  • Náklady na zmařené jednání budou zaúčtovány vůči SVJ, které neúčastí bez řádné omluvy zaviní opakování shromáždění.
  • Předpokládané ukončení jednání do 18.00 hodin.
Za představenstvo Bytového družstva Karlovy Vary Vás srdečně zve
Ing. Karel Pfeffer v.r.
předseda družstva

Orientační plánek místa konání
Doprava autobusy MHD do Krajské knihovny - zastávka Krajský úřad
linka č.1
Tržnice U Koníčka Kr.úřad
15.00 15.10 15.18
15.20 15.30 15.38
15.40 15.50 15.58

Doprava autobusy MHD z Krajské knihovny - zastávka Krajský úřad
linka č.1
Kr. úřad U Koníčka Tržnice

17.12 17.20 17.30
17.34 17.42 17.52
17.58 18.05 18.15
18.27 18.34 18.44
18.57 19.04 19.14


Parkoviště jsou přímo u areálu Krajské knihovny

  |  Přihlásit